Co to jest georadar?

Georadar to jedno z urządzeń, które wykorzystuje w swojej pracy Geosat –biuro geodezyjne w Krakowie. Wykorzystuje ono metodę badania i pomiaru, opartą na emitowaniu fal elektromagnetycznych o częstotliwości z zakresu od krótkich do ultrakrótkich fal radiowych i rejestracji fal odbitych od warstw charakteryzujących się zmianami własności dielektrycznych. Jest więc to metoda wysokorozdzielcza i mobilna.

Przetwarzanie danych pomiarowych odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania, które pozwala uzyskać obraz przypominający przekrój przez badany obiekt, np. przekrój geologiczny ukazujący warstwowanie gruntów i skał, budowę strukturalną budowli (dróg, mostów), podziemne przeszkody i pustki, znaleziska archeologiczne, instalacje podziemne i wiele innych.

Comments are closed.