Różne techniki pomiaru GPS

GPS, czyli system nawigacji satelitarnej, jest dziś powszechnie stosowany nie tylko do nawigacji drogowej czy ustalania położenia konkretnego obiektu, ale również do pomiarów geodezyjnych. Poniżej znajdą Państwo technologie pomiaru GPS, w tym stosowane przez Geosat – firmę geodezyjną z Krakowa.

  • Technologia pomiarów statycznych GPS – oba odbiorniki uczestniczące w pomiarze pozostają nieruchome w ciągu całej sesji obserwacyjnej.
  • Technologia pomiarów kinematycznych GPS – w pomiarze wykorzystuje się jeden odbiornik stacjonarny, względem którego wyznaczana jest pozycja drugiego, ruchomego odbiornika, umieszczonego na obiekcie poruszającym się.
  • Technologie pół-kinematyczne. Technologia „Stop & Go” – w pomiarze wykorzystuje się przynajmniej dwa odbiorniki” jeden umieszczony na punkcie odniesienia, drugi przemieszczający się z punktu do punktu; na początku pomiaru niezbędna jest inicjalizacja statyczna.
  • Technologie pseudo-statyczne polegają na dwukrotnym pomiarze GPS na każdym wyznaczanym punkcie, lecz nie wymagają ciągłej łączności z satelitami podczas transportu odbiornika z punktu do punktu.
  • Technologie szybkie statyczne – w pomiarze wykorzystuje się przynajmniej dwa odbiorniki GPS: jeden ustawiony na punkcie odniesienia, drugi przemieszczający się z punktu do punktu.
  • Pomiary dyferencjalne GPS (DGPS) – istotą tej technologii jest to, że stacja bazowa transmituje do odbiornika ruchomego poprawki, które są na bieżąco wykorzystywane przez odbiornik ruchomy do obliczania poprawionej pozycji anteny odbiornika ruchomego.
Comments are closed.