GEOSAT KRAKÓW Sp. z o.o.
31-429 KRAKÓW
Ul. Łukasiewicza 3/325
NIP: 6751306547
Telefony:
Sekretariat: 012-2991262
Zarząd: 012-2991292
Tel/Fax: 012-2991262

E-mail:
geosat@geofizyka.krakow.pl


Zakres naszych usług:
 • Zakładanie, pomiary i modernizacja osnów geodezyjnych
 • Zakładanie, pomiar i modernizacja mapy zasadniczej
 • Tworzenie mapy numerycznej
 • Opracowania i aktualizacje map do celów projektowych
 • Opracowywanie map tematycznych
 • Pomiary dla GIS
 • Geodezyjna obsługa inwestycji
 • Tyczenie oraz inwentaryzacja obiektów
 • Pomiary odkształceń i przemieszczeń
 • Przygotowanie dokumentacji do celów prawnych
 • Pomiary satelitarne
 • Pomiary w rolnictwie
 • Pomiary i opracowania uwzględniające indywidualne wymogi klienta

Jesteśmy otwarci na współpracę i realizacje nietypowych prac wymagających dużej mobilności, kreatywności i indywidualnych rozwiązań nie tylko w dziedzinie geodezji ale również w naukach pokrewnych lub dziedzinach wykorzystujących pomiary geodezyjne, satelitarne, badawcze i naukowe - w Polsce i za granicą.

Nasze prace wykonywaliśmy np. Ukraina, Czechy, Słowacja, Węgry, Syria, Pakistan.
 
Strona Główna   :   Historia   :  Referencje   :  Zakres Usług   :   Potencjał   :   Zarząd

2005 © Copyright GeoSat Kraków. All rights Reserved.