Przejdź do treści


Firma Geosat Kraków Sp. z o.o. istnieje na rynku od prawie 20 lat. Narodziła się jako firma inżynieryjno geodezyjna obsługująca projekty sejsmiczne w kraju i za granicą. Charakterystyczną cechą prac sejsmicznych jest fakt, iż przebiegają one w bardzo zróżnicowanych warunkach terenowych (tereny rolne, miejskie, lasy, pustynie, góry, tereny podmokłe, jeziora, rzeki itd.) oraz to, że wymagają tyczenia olbrzymich ilości punktów lokalizujących odbiorniki i źródła fal sejsmicznych. W pracach polowych Geosat używa zarówno metod opartych na technologii GPS jaki metod konwencjonalnych. W miarę rozwoju firma Geosat rozszerzyła swoją działalność o obsługę inwestycji budowlanych, monitoring geodezyjny, tyczenie obiektów budowlanych, uzbrojenia terenu, wysoko precyzyjne pomiary w geodezji inżynieryjno – przemysłowej, pomiary związane z granicami nieruchomości i ich aspektami prawnymi, inwentaryzacją geodezyjną terenu oraz wykonywaniem map z inwentaryzacji powykonawczych i do celów projektowych.

PRODUKTY I USŁUGI W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII

 • POMIARY GEODEZYJNE
 • MAPY
 • POMIARY AKTUALIZACYJNE
 • POMIARY INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWE
 • ANALIZY DANYCH ARCHIWALNYCH
 • PRZEKROJE I PROFILE
 • POMIARY STATYCZNE GNSS ORAZ KĄTOWO-LINIOWE OSNÓW GEODEZYJNYCH
 • WYRÓWNANIE ŚCISŁE SIECI I OSNÓW
 • POMIARY OSNÓW REALIZACYJNYCH
 • WYRÓWNANIE SIECI NIWELACYJNYCH
 • WYRÓWNANIE SIECI SATELITARNYCH GNSS
 • WYRÓWNANIE SIECI KONWENCJONALNYCH
 • POMIARY OSIADAŃ I ODKSZTAŁCEŃ
 • POMIARY PIONOWOŚCI
 • TYCZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 • TYCZNIE OSI
 • PODZIAŁY DZIAŁEK
 • MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
 • WYZNACZENIE PUNKTÓW GRANICZNYCH
 • WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH
 • POMIARY SPECJALISTYCZNE
 • POMIARY NIETYPOWE
 • SCOUTING
 • PREPLOT
 • POMIARY POLOWE
 • WERYFIKACJA DANYCH
 • TYCZENIE
 • WZNOWIENIA
 • PERMITTING
 • NADZÓR